С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің жоғары білім алу барысында босаған мемлекеттік білім гранттардың ТІЗІМІ (2017-2018 оқу жылының қысқы демалыс кезінде қарастыру үшін)

Шифр Мамандық Курс Оқу нысаны Базалық білім
1 5B071700 Жылу энергетикасы 4 күндізгі ОСО
2 5B071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар 2 күндізгі ОСО
3 5B072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар 2 күндізгі ОСО
4 5B072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар 2 күндізгі ОСО
5 5В060400 Физика 2 күндізгі ОСО
6 5B070900 Металлургия 2 күндізгі ОСО
7 5B070100 Биотехнология 2 күндізгі ОСО
8 5B050300 Психология 1 күндізгі ОСО
9 5B073100 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 1 күндізгі ОСО
10 5B072900 Құрылыс 3 күндізгі ОСО
11 5B072900 Құрылыс 3 күндізгі ОСО
12 5B071600 Аспап жасау 3 күндізгі ОСО
13 5B072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар 3 күндізгі ОСО
14 5B080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 2 күндізгі ОСО
15 5B080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 2 күндізгі ОСО
16 5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 3 күндізгі ОСО
17 5В071800 Электроэнергетика 2 күндізгі ОСО
18 5B071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар 1 күндізгі ОСО
19 5B070800 Мұнай газ ісі 1 күндізгі ОСО
20 5B071200 Мащина жасау 1 күндізгі ОСО
21 5B072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы 3 күндізгі ОСО
22 5B072000 Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы 1 күндізгі ОСО
23 5B070300 Ақпараттық жүйелер 1 күндізгі СПО
24 5B071200 Мащина жасау 2 күндізгі ОСО
25 5B071200 Мащина жасау 2 күндізгі ОСО
26 5B070900 Металлургия 2 күндізгі ОСО
27 5B070900 Металлургия 3 күндізгі ОСО
28 5B070900 Металлургия 1 күндізгі СПО
29 5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология 2 күндізгі ОСО
30 5B012000 Кәсіптік оқыту 3 күндізгі ОСО
31 5B072900 Құрылыс 3 күндізгі ОСО
32 5B073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру 1 күндізгі ОСО
33 5B090500 Әлеуметтік жұмыс 2 күндізгі ОСО
34 5B090500 Әлеуметтік жұмыс 1 күндізгі ОСО
35 5B080100 Агрономия 1 күндізгі ОСО
36 5B060700 Биология 1 күндізгі ОСО
37 5B060200 Информатика 1 күндізгі ОСО
38 5B071600 Аспап жасау 1 күндізгі ОСО
39 5B070900 Металлургия 1 күндізгі ОСО
40 5B071600 Аспап жасау 3 күндізгі ОСО
41 5B020300 Тарих 3 күндізгі ОСО
42 5B080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 3 күндізгі СПО
43 5B090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 3 күндізгі СПО
44 5B072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар 3 күндізгі ОСО
45 5B042000 Сәулет 4 күндізгі ОСО
46 5B070100 Биотехнология 4 күндізгі ОСО
47 5B070900 Металлургия 4 күндізгі ОСО
48 5B070901 Металлургия 4 күндізгі ОСО
49 5B070800 Мұнай газ ісі 3 күндізгі ОСО