Ғылым мен инновациялар
Нормативтік құқықтықтың актісінің тізбесі

1) Қазақстан Республикасының Конституциясы

Конституция 1995 жылы 30 тамыз күні Референдум негізінде қабылданды (2014.04.07. өзгерістермен және толықтыруларымен )

2) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі

2007 жылғы 15 мамырдағы № 251-III ҚР (2014.04.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен )

3) «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңы

2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III (2013.04.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен )

4) «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV-3ҚР (2013.04.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен )

5) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

1998 ж. 2 шiлдедегі № 267-1 Заңы (2013.03.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

6) Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 21 мамырдағы № 201-ө-м Бұйрығы. (2013.17.04 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен )

7) Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығы (2014.12.08 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

8) Білім беру қызметін лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптары және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 28 ақпандағы № 195 қаулысы (2014.27.05 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен )

9) Қазақстан Республикасының Патент Заңы

1999 ж. 16 шілдедегі № 427-I Заңы (2012.10.07 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен )

10) Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы Қазақстан Республикасының Заңы

1996 ж. 10 маусымдағы № 6-I (2012.24.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

11) Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 Бұйрығы (2014.13.03. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

12) Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы Қазақстан Республикасының Заңы

2012 жылғы 9 қаңтардағы № 534-IV (2014.10.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Ішкі нормативтік актілер

13) С. Торайғыров ат. ПМУ Жарғысы

2012 жылдың 20 тамызынан № 804 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің төрағасымен бекітілді.

14) С. Торайғыров ат. ПМУ ішкі тәртіп ережелері

2013 жылдың 31 қазанынан № 6/1-07/617 Бұйрығы

15) С. Торайғыров ат. ПМУ миссиясы, саясаты және мақсаты

2012 ж. 20 наурызынан хаттама № 7
2014 ж. 24 қыркүйегінен хаттама №2
2010 ж. 06 желтоқсанынан хаттама №5

16) 2011-2020 жылдардың С. Торайғыров ат. ПМУ стратегиялық даму жоспары

 2010 жылғы  25 наурыздағы Ғылыми Кенесте бекітілген (2013 жылдағы 28 қарашадағы өзгерістер мен толықтырулармен, № 4 хаттама)

17) 2012-2016 жылдардың С. Торайғыров ат. ПМУ стратегиялық даму жоспары   

Қазақстан Республика сының Білім және ғылым  Министрлігі 2012 жылғы 29 қарашадағы №531 бұйрығы

18) С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің
профессор-оқытушылар құрамының кафедралармен және  факультетердің қызметін бағалаудың рейтингтік жүйесінің  ережелері

2014 жылдың 06 ақпанынан № 6/1-07/57 бұйрығы (2014 жылдың 29 қаңтарынан №7 хаттама)