Тәрбие және әлеуметтік мәселелер
Нормативтік құқықтықтың актісінің тізбесі

1) Қазақстан Республикасының Конституциясы

Конституция 1995 жылы 30 тамыз күні Референдум негізінде қабылданды (2014.04.07. өзгерістермен және толықтыруларымен )

2) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі

2007 жылғы 15 мамырдағы № 251-III ҚР (2014.04.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен )

3) Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығы   (2014.12.08 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

4) Біліктілік талаптарымен, білім қызметін лицензиялау кезінде ұсынылатын, және құжаттар тізімдерімен, оларға сәйкестігін растайтын

№ 195 28 ақпаннан 2013 жылғы ҚР үкіметі қаулысымен бекітілген

5) ҚР үкіметі қаулысымен Жоғары және жоғары білімнен кейінгі ұйым қызметінің үлгілі ережелері

№ 499 17 мамырдан 2013 жылғы ҚР үкіметі қаулысымен бекітілген

6)ҚР Білім және ғылым министрлігінің бекітілген бұйрығымен Жоғары және жоғары білімнен кейінгі ұйым қызметінің үлгілі ережелерімен

№ 420 16 қазаннан 2013 жылғы ҚР үкіметі қаулысымен бекітілген

7) ҚР «Білім туралы» заңы

2007 жылғы 27 шілдедегі  № 319-III  (2014.18.02 берілген өзгерістер мен толықтыруларымен )

8) ҚР «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» заңы

№ 581-ІІ 7 шілдеден 2004 жылы;

9) ҚР «Мәдениет туралы» заңы

15 желтоқсаннан № 207-ІІІ 2006 жылы

10) ҚР «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» заңы

№ 39-ІІІ 13 сәуірден 2005 жылы;

11) ҚР «Денсаулық сақтау жүйесі және халық денсаулығы туралы» кодексі

№ 193-IV 18 қыркүйектен 2009 жылы

12) ҚР «Жемқорлықпен күрес туралы» заңымен

1998 ж. 2 шiлдедегі № 267-1 Заңы (2014.10.06. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

13) ҚР «Мемлекеттік меншік туралы» заңымен

2011 ж. 1 наурыздағы № 413-IV

  ҚР өзге нормативтік құқықтық актілер

14) С. Торайғыров ат. ПМУ жарғысымен

 2012 ж. 20 тамыздағы Мемлекеттік дүние-мүліктің және Қазахстан Республикасының финансының министрлігінің жекешелендір- комитетінің төрағасының бұйрығымен №804

15) С. Торайғыров ат. ПМУ ішкі тәртіп ережелері

 Бұйрык №6/1-07/617 31 қазаннан 2013 жылы

16)С. Торайғыров ат. ПМУ миссиясы, саясаты және мақсаты

2012 ж. 20 наурызындағы № 7 қаулы
2014 ж. 24 қыркүйегіндегі №2 қаулы
2010 ж. 6 желтоқсандағы №5 қаулы

17) 2012-2016 жылдардың С. Торайғыров ат. ПМУ стратегиялық даму жоспары

 Білімнің және Қазақстан республикасының ғылымының министрінің бұйрығымен 2012 жылдың № 29 қарашасынан 531 (мен, білімнің және Қазақстан № республикасының ғылымының министрінің бұйрықтарымен 562 от 2012 жылдың 21 желтоқсанынан және № 476 от 2013 жылдың 29 қарашасынан ендім түзетулермен, есептік саясат 7 хаттама № от 2013 жыл 29 қаңтар.)

18) 2011-2020 жылдардың С. Торайғыров ат. ПМУ стратегиялық даму жоспары

Зиялы ақылда бекітулі 2010 жылдың (25 наурызынан өзгеріспен және толықтыруларлармен 2013 жылдың (28 қарашасынан №4 хаттама)

19) С. Торайғыров ат. ПМУ тәрбие жұмысы концепциясымен, Ғылыми кеңесінің шешімімен қабылданған

(№ 3 хаттама 31 қазаннан 2012 жылы)