03 шілдеден 25 шілдеге дейін – құжаттарды қабылдау.

08 тамыздан 16 тамызға дейін – білім беру бағдарламасы бойынша қабылдау емтиханы.

28 тамызға дейін – оқуға қабылдау.

Докторантураға «магистр» дәрежесі және 1 (бір) жылдан кем емес жұмыс өтілі бар тұлғалар қабылданады.

Докторантураға түсуші тұлғалар ЖОО-ға келесі құжаттарды тапсырады:

1) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

2) білімі туралы құжаттың көшірмесі;

3) шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат;

4) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған жағдайда);

5) 3x4 сантиметр көлеміндегі алты фотосурет;

6) № 907 бұйрығымен бекітілген 086-У нысанындағы медициналық анықтама;

7) жұмыс орны бойынша кадр қызметі куәландырған кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс -парағы немесе еңбек қызметін растайтын өзге де құжат;

8) қазақ және орыс тілдерінде зерттеу тақырыбы бойынша автореферат түріндегі негіздеме.

Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге салыстырып тексеру үшін олардың түпнұсқалары ұсынылады. Салыстырып тексеру жүргізілгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады.

Докторантураға түсушілер шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттарды ұсынады:

- ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP - 460 балдан кем емес), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, пороговый балл - 87 балдан кем емес), (TOEFL пороговый балл - 560 балдан кем емес), International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл - 5.5-тен кем емес);

- неміс тілі: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/ С1 деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/ С1 деңгейі);

- француз тілі: Test de Franзais International™ (TFI - оқу және тыңдау секциялары бойынша В1 деңгейінен төмен емес), Diplome d'Etudes en Langue francaise (DELF, В2 деңгейі), Diplome Approfondi de Langue francaise (DALF, С1 деңгейі), Тest de connaissance du francais (TCF - 400 балдан кем емес);

Оқуға түсуші докторантураның білім беру бағдарламаларының тобы бойынша түсу емтиханын тек сол ЖОО мен ғылыми ұйымға тапсырады.

Докторанттар қатарына қабылдау жалпыеуропалық шет тілін меңгеру құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергендігін растайтын сертификат және докторантураның білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтиханының қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

Жоғары оқу орындарына қабылданған кезде докторанттар тиісті білім беру бағдарламаларының тобынан білім беру бағдарламасын дербес таңдайды.

Білім беру тапсырысы бойынша оқуға конкурстық негізде кешенді тестілеу және (немесе) түсу емтихандарының сомасы бойынша ең жоғары балл жинаған тұлғалар қабылданады – 150 балдан кем емес.

Докторантура мамандықтары

ПМУ білім беру бағдарламаларыБілім беру бағдарламасының топтамасыБілім беру бағдарламалары топтарының атауыБілім беру бағдарламасы
8D01101Педагогика және психология 8D011 Педагогика және психология Қарау
8D02301Филология 8D023 Тілдер және әдебиет қаз., рус.
8D04101Экономика 8D041 Бизнес және басқару Қарау
8D05101Биология 8D051 Биологиялық және аралық ғылымдар Қарау
8D07102Көлік, көліктік техникасы және технологиялары 8D071 Инженерия және инженерлік іс Қарау
8D07103Электр энергетикасы 8D071 Инженерия және инженерлік іс Қарау
8D07101Машина жасау 8D071 Инженерия және инженерлік іс  
8D07201Металлургия 8D072 Өндіріс және өңдеу өнеркәсібі  

2015-2016 оқу жылында PhD докторларын даярлау үшін мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру

Мамандық коды Мамандық атауы Барлығы соның ішінде ЖОО-да соның ішінде мақсаттық  ұйымның атауы интеграция шеңберінде ҒЗИ атауы
6D010300 Педагогика және психология        
6D050600 Экономика            
6D060700 Биология        
6D071800 Электр энергетикасы Сейфуллин ат. ҚазАТУ      
Барлығы:  

Оқуға түсу емтиханының бағдарламасы

6D010300 Педагогика және психология мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы

6D050600 Экономика мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы

6D060700 Биология мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы

6D071800 Электрэнергетика мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы

6D020500 Филология мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы

6D071300  Көлік, көліктік техника және технологиялары мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханының бағдарламасы

С.Торайғыров атындағы ПМУ бойынша докторантураға гранттар саны (оқуға түсу жылы - 2018)

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

Мамандық бойынша докторантураға түсу емтиханының графигі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына қабылдау ережелері

конец

Тестілеуге төлеу үшін банк реквизиттері:

Тестілеудің ақысы 4200 теңгені құрайды және төлем  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ бөлімшелерінде 

ҚР БҒМ «Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК

010011 Астана қ., Жеңіс пр., 60

РНН 600300086081

БИН 000140001853

ИИК KZ536010111000001515

БИК НSBKKZKX  

КБЕ 16, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

 

 

Байланыс деректері:
Павлодар қ., С. Торайғыров атындағы ПМУ, Ломов көшесі, 64 (қабылдау комиссиясы жазғы кезеңде жұмыс істейді).