Университеттің «Кереку» баспасында тоқсан сайын келесі ғылыми журналдар шығаралады: «Қазақстанның ғылымы мен техникасы», «Өлкетану-Краеведение» және «ПМУ хабаршысы» (7 серия бойынша), соңғысы докторлық диссертациялар нәтижесін баспаға шығару үшін Білім және ғылым саласын бақылау мен аттестациялау бойынша комитетімен ұсынылған. Бір нөмірдің таралымы 300 дана. Журналдар Қазақстан Республикасы және ТМД елдер аймағында таралады.

«Кереку» баспасы директорының м.а. - Шокубаева Зауреш Жанатқызы

2004 жылдан бастап «Кереку» ғылыми-баспа орталығы жұмыс атқаруда. С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми баспа орталығы № 1-02-06/560 бұйрығы негізінде "Кереку" баспасы болып 22.06.2007 ж. қайта құрылды. Шығарылатын әдебиеттер көлемі мен бланктік өнім жұмысын жүйелейтін баспада үш бөлім құрылды.

Мақсаты: Баспаханада ғылыми әдебиеттерді университеттің оқу процессін қамтамасыз ету үшін шығару.

С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың «Кереку» баспасының негізгі атқаратын қызметі

 • 7 сериядан тұратын «ПМУ жаршысы» журналын шығару (жылына 2 рет);
 • «Өлкетану-Краеведение» журналын шығару (жылына 2 рет);
 • өткізілетін конференция материалдарының жинағын шығару;
 • кітаптар мен монографиялар шығару;
 • оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттерді басу;
 • университет бөлімдері үшін бланкті өнімдерді басу;
 • полиграфиялық өнiмдерді басу;
 • электрондық кiтаптардың шығару.

2013 жылы шығарылған өнiмнiң көлемі

Жұмыстар мен қызмет көрсетудің атауы Бiрлiк саны
Бағдарламалар мен конференциялардың материалдарын шығару 4722
Полиграфиялық өнiмдi әрлендiру және шығару 10054
Университеттiң бөлiмшелерi үшiн бланк өнiмдерiнiң көшiрмесiн алу және басып шығару 412386
«ПМУ Хабаршысы» атты ғылыми журналдардың шығару Толық көлемде
Басқа да қызметтер 4764

Оқу-әдiстемелiк әдебиеттерді шығару университеттiң ректорымен оқу жылының басында құрылған жоспар бойынша жүргiзіледi, жоспардан тыс (қызметтiк хат бойымен) және келiсiм-шарт бойынша (қажеттi құжаттарды бақылап отырумен) іске асырылады.

 

«ПМУ хабаршысы» ғылыми журналы 1997 жылдан бастап басылып келеді, 2001 жылға дейін «ПМУ-дың ғылыми жазбалары» атымен жарияланған. Негізгі тақырыптық бағыты ғылыми зерттеу нәтижелерді жариялау болып табылады. Диссертациялардың негізгі нәтижелерін баспаға шығару үшін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым саласын бақылау мен аттестациялау бойынша комитетімен ұсынылған ғылыми басылымдар тізіміне «ПМУ хабаршысы» журналы мына сериялар бойынша енгізіледі:

 • гуманитарлық сериясы (22.00.00 Әлеуметтану ғылымдары);
 • педагогикалық сериясы (13.00.00 Педагогикалық ғылымдар);
 • энергетикалық сериясы (05.00.00 Техникалық ғылымдар);
 • филологиялық сериясы (10.00.00 Филология ғылымдары).

 

 

АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР

С. ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПМУ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ

(«ПМУ ХАБАРШЫСЫ», «КАЗАХСТАН ҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ТЕХНИКАСЫ», «ӨЛКЕТАНУ»)

Баспа мүшелері авторларға журналдарда мақалаларын жариялауға дайындық кезінде келесі ережелерді ескерулерін сұрайды.

Баспа журналдарына тапсырылатын ғылыми мақалалар мақалаларды рәсімдеу базалық баспа стандардына сай 7.5-98 МС «Журналдар, жинақтар, ақпараттық басылымдар. Басылатын материалдарды баспалық әрлеу», мақала маңындағы библиографиялық тізімдер ГОСТ 7.1-2003 сәйкес «Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттамасы.  Жалпы талаптар және құрастыру ережелері» сәйкестеліп рәсімделуі қажет.

Мақалалар төменде берілген ережелерге сай рәсімделуі қажет:

–  Журналға мақалалар барлық ғылыми бағыттар бойынша 1 данада, компьютерде терілген бет шеттері барлық жағынан 30 мм., Microsoft Office Word (97, 2000, 2007, 2010) WINDOWS» үшін мәтіндік редакторда барлық материалымен электронды түрде болуы шарт.

–  Мақаланың жалпы көлемі, аңдатпаны, әдебиеттерді, кестелер, суреттер мен математикалық формулаларды қоса баспа мәтіні 10-12 беттен аспауы қажет. Мақаланың мәтіні: кегль – 14 пункт, гарнитура – Times New Roman (орыс, ағылшын және неміс тілдері үшін), KZ Times New Roman (қазақ тілі үшін).

Мақалада болуы тиіс:

1. ӘОЖ кесте бойынша әмбебап ондық жіктелу;

2. Автордың тегі, аты-жөні – қазақ, орыс және ағылшын тілінде (бас әріппен қою шрифтпен, абзац 1см сол жақ жиекте, үлгіні қараңыз);

3. Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, қызмет орны (оқу орны), қала атауы (шетелдік авторларға ел атауы);

4. Е-mail;

5. Мақаланың атауы мақаланың мазмұнын, тақырыбы мен жүргізілген ғылыми зерттеудің нәтижесін көрсетуі керек. Мақаланың басына ақпараттылығы, қызығушылығы және бірегейлігі енгізілуі қажет (12 сөзден кем емес, жазба әріптермен, қою шрифтімен, абзац 1см сол жақ жиекте, үш тілде: орыс, қазақ, ағылшын, үлгіні қараңыз);

6. Аңдатпа – мақаланың мазмұны, түрі, формасы және басқа ерекшеліктерінің қысқаша белгілеу сипаттамасы. Автордың ойынша, негізгі және құнды кезеңдерін, нысанын, олардың жүргізген зерттеулерінің нышаны мен қорытындысын көрсетуі керек. Аңдатпа қазақ, орыс және ағылшын тілінде беріледі (аңдатпаның көлемі – 30-150 сөз, жазба әріппен, қою емес шрифтпен 12 кегль, абзац шегінісі сол және оң жақтан 1 см, үлгіні қараңыз);

7. Кілтті сөздер – нысан терминдеріндегі мәтіннің мазмұнын, зерттеудің әдістері мен ғылыми саласын айқындайтын сөздер жинағы (кілтті сөздер берілген мақаланың тілінде рәсімделеді, кегль – 12 пункт, курсив, сол және оң жағынан шегініс – 3 см). Кілтті сөздердің саны – 5-8, кілтті сөз ішіндегі сөздер саны – 3 аспауы қажет. Мағыналық ретімен, мәселен, басты сөз тізімнің басында жазылуы қажет. (үлгіні қараңыз); 

8. Мақаланың негізгі мәтіні бөлімдердің белгілі кезегімен баяндалып төмендегілерді қарастырады: 

- КІРІСПЕ / ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION сөзі (қою емес басты әріптермен, шрифт 14 кегль, ортасынан жазылады, үлгіні қараңыз).

Алдындағы ғалымдардың жұмыстарының нәтижелерін бейнелеу қажет, олар қандай жетістіктерге жетті, нені әрі қарай зерттеу керек, қандай баламалар бар (егер алдында қарастырылған жұмыстар жоқ болса, онда басымдығын немесе шектес зерттеулерді көрсету қажет). Библиографияны көрсету басқа біреулердің еңбектерін иемдену белгілерінен тасалануға мүмкіндік береді. Кез-келген ғылыми ізденіс алдыңғы (шектес) ғалымдардың жаңалық ашуларына сүйенеді, сондықтан ақпарат алынған деректерге міндетті түрде сілтеме жасау қажет. Сондай-ақ, зерртеу әдістерін, рәсімін, құрал-жабдықтарын, өлшек параметрлерін, т.с.с. суреттеуге болады (1 беттен аспау керек).

- НЕГІЗГІ БӨЛІМ / ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ / MAIN PART сөзі (қою емес басты әріптермен, шрифт 14 кегль, ортасынан жазылады).

Бұл теоретикалық қорытындыны шығару нәтижесінде зерттеу үдерісі немесе пікірлер реттілігінің бейнесі. Ғылыми-практикалық мақалада эсперимент немесе тәжірибенің кезеңдері мен сатылары, аралық нәтижелері және жалпы қорытындының дәйектемесі математикалық, физикалық немесе статистикалық түсіндірмелері сипатталады. Қажеттілік туындаса жағымсыз нәтижелі тәжірибені қолдануға болады. Жұмсалған күштер келесіде ұқсас сынауларды жүргізуге және басқа ғалымдар үшін жолын жояды. Жағымсыз нәтижелердің саны мен барллық түрлерін, оларды шығару шарттары және қажетті жағдайда оларды жою әдістерін сипаттау қажет. Жүргізілетін эсперименттік қана емес, сондай-ақ, теоретикалық зерттеулер көрнекі түрде берілуі қажет. Бұл кесте, схема, графикалық модельдер, графикалар, диаграммалар, т.с.с. болуы мүмкін. Формулалар, теңдеулер, суреттер, фотография және кестелердің атауы болуы керек (10 беттен аспауы қажет).

- ҚОРЫТЫНДЫ / ВЫВОДЫ / CONCLUSION сөзі (қою емес басты әріптермен, шрифт 14 кегль, ортасынан жазылады).

Жүргізілген зерттеудің негізгі жетістіктер тезистері жинақталады. Олар негізгі анықталған заңдылықтар сипаттамасы ретінде жазбаша, кесте, график, сандар мен статистикалық көрсеткіштер түрінде көрсетілуі мүмкін. Қорытынды автордың түсіндіруінсіз көрсетілуі керек, бұл басқа ғалымдарға деректердің сапасын бағалауға және өз нәтижелерінің түсіндірмесін беруге мүмкіндік туғызады. (1 беттен аспауы керек).

9. Пайдаланған деректер тізімі төмендегілерді қарастырады: 

- ПАЙДАЛАНҒАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ / СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ / REFERENCES сөзі (қою емес басты әріптермен, шрифт 14 кегль, ортасынан жазылады).

Әдебиеттер кезегі келесі түрмен анықталады: алдымен мақалада өзіңіз реттік сілтеме жасаған деректер бойынша реттік сілмемелер. Одан кейін мақалада көрсетілмеген, бірақ өзіңіздің ойыңызша, қатарлас жүргізілетін шектес жұмыстар, оқырмандарға ұсынылатын қосымша деректер. Көлемі 20 әдебиет санынан аспауы керек (сілтемелер мен ескертулер алмаспайтын реттік санымен белгіленіп төрт бұрышты жақшаға алынып жазылады). Мақала мен әдебиеттер тізімі 7.5-98 МС; 7.1-2003 МС сәйкес рәсімделуі қажет (үлгіні қараңыз).

10. Кестелер, суреттер және сурет астындағы жазулар мақаланың мәтінін көрсетеді. Электронды нұсқада суреттер мен суреттемелер ТIF немесе JPG форматында 300 dрі аспауы керек.

11. Математикалық формулалар Microsoft Equation Editor терілуі қажет (әрбір формула – бір нысан).

 

Жеке парақта

Қағаз және электронды нұсқада толық пошталық мекен-жайы, жұмыс орнының және үй телефон нөмірлері, е-mаіl (авторлармен баспа қызметкерлерінің байланыс жасауы үшін, баспаға жарияланбайды) келтіріледі;

 

Авторларға ақпарат

Барлық мақалаларда ғылым докторы немесе кандидатының екі рецензиясы болуы керек. «ПМУ Хабаршысы» журналының химия-биология сериясының мақалаларына қосымша сарапшы қорытындысы қажет.

Баспа мақаланың әдеби және стилистикалық өңдеумен айналыспайды. Қажетті жағдайларда авторға мақала қайта өңдеуге қайтарылады. Мақаланың мазмұнына Автор толығымен өзі жауапты. Талаптарға сай емес қатемен рәсімделген мақалалар авторларға қайтарылады. Мақаланың қабылдану күні баспаның мақаланың соңғы нұсқасын алған күн болып саналады.

Мақалалар баспаға түскен мөлшерде басылады.

Журналдардың баспа кезеңі – жылына төрт рет (квартал бойынша).

Мақаланы (қағаз түрінде, электронды нұсқасын, рецензияның және төлем түбіртегінің түпнұсқасын) мына мекен-жайға жіберу қажет: 140008, Қазақстан, Павлодар қ., Ломов көшесі, 64, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, «Кереку» баспасы, 137 каб.

Тел. 8 (7182) 67-36-69, (ішкі нөмір 1147). 

Е-mаіl:

Ғылыми журналда басылым құны 5000 (Бес мың) теңге.

 

МАҚАЛАНЫ РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ:

ӘОЖ 316:314.3

А. Б. Есімова

п.ғ.к, доцент, Қ. А. Ясави атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, Түркістан қ.

е-mail:  

ОТБАСЫЛЫҚ-ТУЫСТЫ ҚАТЫНАСТАР РЕПРОДУКТИВТІ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК КАПИТАЛ РЕТІНДЕ

Бұл мақалада автор Қазақстандағы әйелдердің отбасылық-туыстық қатынасы арқылы репродуктивті мінез-құлқындағы айырмашылықтарын талдайды.

Кілтті сөздер: репродуктивті мінез-құлық, отбасылық-туыстық байланыс.

КІРІСПЕ

Қазіргі уақытта мобильді робототехника саласы қарқынды дамып келе жатқандықтан. Бірте-бірте сәрсенбі жобалау мобильді ...

Мәтінінің жалғасы

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Қазіргі кезде денсаулығында ауытқулары бар студенттердің саны тұрақты ұлғайғаны байқалады. Осыған байланысты арнайы медициналық топтарға қатысатын студенттермен дене шынықтырудан оқу-жаттығу сабақтарының мазмұынына түзетулер енгізу қажеттілігі туып отыр.

Басылым материал мәтінінің жалғасы

 

ҚОРЫТЫНДЫ

Бұл мақалада біз ұсынып негізгі ерекшелік біздің мобильді робототехнического кешені …

Мәтінінің жалғасы

  

Кесте, сурет, схемаларды рәсімдеу үлгісі:

Кесте 1 – жеке ұлттардың туу коэффициентінің мөлшері

 

ОТК, 1999 ж.

ОТК, 1999 ж.

барлығы

1,80

2,22

Диаграмма 1 – репродуктивті мінез-құлықтың көрсеткіші

Сурет 1 – әлеуметтік өзара қарым-қатынас

 

ПАЙДАЛАНҒАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ

1 Эльконин, Д. Б. Психология игры [Текст] : научное издание / Д. Б. Эльконин. – 2–е изд. – М. : Владос, 1999. – 360 с. – Библиогр. : С. 345–354. – Имен. указ. : C. 355–357. – ISBN 5-691-00256-2 (в пер.).

2 Фришман, И. Детский оздоровительный лагерь как воспитательная система [Текст] / И. Фришман // Народное образование. – 2006. – № 3. – С. 77–81.

3 Антология педагогической мысли Казахстана [Текст] : научное издание / сост. 

К. Б. Жарикбаев, сост. С. К. Калиев. – Алматы : Рауан, 1995. – 512 с. : 

ил. – ISBN 5625027587.

4 http://www.mari-el.ru/mmlab/home/AI/4/#part_0.

 

А. Б. Есимова

Семейно-родственные связи как социальный капитал в реализации репродуктивного материала

Международный Казахско-Турецкий 

университет имени Х. А. Ясави, г. Туркестан.

A. B. Yessimova

The family-related networks as social capital for realization of reproductive behaviors

K. A. Yesevi International Kazakh-Turkish University, Turkestan.

 

В настоящей статье автор дает анализ отличительных особенностей репродуктивного поведения женщин сквозь призму семейно-родственных связей.

 In the given article the author analyzes distinctions of reproductive behavior of married women of Kazakhstan through the prism of the kinship networks.

 

Ғылыми журналда басылым құны 5000 (Бес мың) теңге.

 

Біздің реквизиттер:

РГП на ПХВ Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова

РНН 451800030073

БИН 990140004654

РГП на ПХВ Павлодарский государственныйуниверситет имени С. Торайгырова

РНН 451800030073

БИН 990140004654

АО«Цеснабанк»

ИИК KZ57998FTB00 00003310

БИК TSЕSKZK A

Кбе 16

Код 16

КНП 861

АО «Народный Банк Казахстана»

ИИК KZ156010241000003308

БИК HSBKKZKX

Кбе 16

Код 16

КНП 861