КАФЕДРАНЫҢ ҚҰРЫЛУ ТАРИХЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне қарасты Гуманитарлық-педагогикалық факультетінде 2004 жылдан «Орындаушылық өнер» кафедрасы жұмыс істейді. Кафедра екі мамандық бойынша мамандарды дайындайды. 5В010600 «Музыкалық білім» және 5В040200 «Аспаптық орындау» мамандықтары. Кафедраның оқытушылар құрамы 12, оның ішінде 2 қосалқы қызмет атқарушылар. Штаттың құрамында 2 «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», 1 – «Қазақстанның еңбек сіңірген артисі», 4 «ҚР Мәдениет қайраткері» бар. 2012 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап кафедра меңгерушісі өнертану ғылымдарының кандидаты Мерғалиев Данияр Мерғалыұлы. 

  

КАФЕДРА БАСШЫЛЫҒЫ

Т.А.Ә.: Мерғалиев Данияр Мерғалиұлы

Лауазымы: «Орындаушылық өнер» кафедрасының меңгерушісі 

Ғылыми, академиялық дәрежесі:  өнертану кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: қауымдастырылған профессор (доцент),  ХАА академигі, Университеттің үздік оқытушысы атағының иегері 2016 ж.

Білімі: жоғары, (2000-2004 гг.) Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, аккордеон мамандығы бойынша.

Оқытатын пәндері: Қазақ музыкасының тарихы мен фольклоры, Музыка теориясы, ғылыми-зерттеу әдістемесі, Әлем музыкасының тарихы, дипломдық жұмыстар.

Жұмыс өтілі: 17 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 100 жуық ғылыми, оқу құралдар, монографиялармен мақалалар: 

Монографиялар:

1) Фольклорные традиции в искусстве Казахстана. Монография – Павлодар: ПГПИ, 2012. – 116 с.

2) Қазақстан өнеріндегі фольклорлық дәстүрлер. Монография / Д. М. Мерғалиев., З.Н. Смакова – Павлодар : Кереку, 2014. – 123 б.

3) Традиции – душа народа: национальные музыкальные инструменты. Монография / Д. М. Мергалиев, Л. И. Нехвядович, Т. Б. Каримов, К. А. Мелехова, А. Г. Степанская. – Павлодар  – Барнаул : Кереку, 2014. – 92 с.

4) Горизонты культуры: традиции, синтез и современность. Монография / Г.Т. Акпарова, Д.Ж. Жумабекова, Д.М. Мергалиев, Т.М. Степанская, П.Ш. Шегебаев / под науч.ред. Т.М. Степанской.  – Барнаул: АлтГУ – 2014. – 210 с.

Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің грифімен шыққан оқу құралы (под грифом РУМС):

1) Аккордеонда ойнауды меңгеру. Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі секциясының грифімен 2014 жылдың 25 сәуірінің № 4 хаттамасынан баспаға ұсынылды. Оқу құралы / Д. М. Мерғалиев. – Павлодар: Кереку, 2014. – 105 б.

Оқу құралдар:

1) Освоение игры на аккордеоне. Учебное пособие / Д.М. Мергалиев. – Павлодар: ПГПИ, 2011. – 69 с.

2) Оркестровое музицирование: Учебное пособие / Д.М. Мергалиев. – Павлодар: ПГПИ, 2012. – 98 с.

3) Формирование профессиональных умений учителя музыки в процессе его инструментальной подготовки. Учебно-методическое пособие / Г. К. Сулейменова,   Д. М. Мергалиев. – Павлодар : Кереку, 2014. – 114 с.

Электронды монографиялар мен оқу құралдар:

1) Аккордеонда ойнауды меңгеру. Электронное учебное пособие. Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. Центр информатизации образования. – 2014г.

2) Формирование профессиональных умений учителя музыки в процессе его инструментальной подготовки.   Электронное учебно-методическое пособие. Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. Центр информатизации образования. – 2014г.

3) Қазақстан өнеріндегі фольклорлық дәстүрлер. Электронная монография. Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. Центр информатизации образования. – 2014г.

4) Традиции – душа народа: национальные музыкальные инструменты. Электронная монография. Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. Центр информатизации образования. – 2014г.

Модульдік білім беру бағадармаларға құрастыруына қатысқан;

Разработал образовательные программы по специальностям:

5) 5B010600 – Музыкальное образование (утверждена на заседании Ученого совета университета от 29 августа 2012 г., протокол № 1)

6) 5В040200 – Инструментальное исполнительство (утверждена на заседании Ученого совета университета от 29 августа 2012 г., протокол № 1) 

7) 5B010600 – Музыкальное образование (утверждена на заседании Ученого совета университета от 29 августа 2013 г., протокол № 1)

8) 5В040200 – Инструментальное исполнительство (утверждена на заседании Ученого совета университета от 29 августа 2013 г., протокол № 1)

Ғылыми зерттеу саласы: Қазақ халқының мәдени мұрасы және музыкалық фольклор

Кәсіби жетістіктер:

1) Алғыс хат – баян-аккордеон номинациясы бойынша лауреат дайындағаны үшін, Құрманғазы атындағы ҚҰК өткен Олимпиада 24-25 наурыз 2011ж. Алматы.

2) Алғыс хат - жоғары кәсіби деңгейлі орындаушылар дайындағаны үшін. Құрманғазы атындағы ҚҰК өткен Олимпиада 18 наурыз 2013ж. Алматы.

3) Алғыс хат - баян-аккордеон номинациясы бойынша жоғары кәсіби деңгейлі орындаушылар дайындағаны үшін. Құрманғазы атындағы ҚҰК өткен Олимпиада 18 наурыз 2013ж. Алматы.

4) Алғыс хат - Конкурс-фестиваль «Нұрлы жол - болашақ жолы». Участие фольклорного ансамбля (2 место). г. Астана. 2015 г. (Руководитель Мергалиев Д.М.).

5) Алғыс хат - Халықаралық конкурстарға кәсіби деңгейлі орындаушылар дайындағаны үшін. РФ., Барнаул қ.

6) Халықаралық конкурстарға кәсіби деңгейлі орындаушылар дайындағаны үшін. РФ., Омск қ.

  

 

Мамандықтар мен білім беру бағдарламалары туралы

Профессор-оқытушылар құрамы

Ғылыми-зерттеу жұмыстары

Оқу-әдістемелік жұмыс

Тәрбиелік жұмыс

Кафедраның жетістіктері

Үздік түлектер

Дипломдық жұмыстар/жобалар, магистрлік және докторлық диссертациялар тақырыбтары