Ғылым және инновация

Кафедра ұжымы ғылыми және инновациялық қызметпен белсенді айналысады.

2010 жылы кафедра оқытушылары 1 докторлық және 3 кандидаттық диссертация қорғады:

Биякаева Нургуль Темиргалиевна –  «Теоретические и технологические основы обработки металлов в инструменте с изменяющейся рабочей поверхностью».

Богомолов Алексей Витальевич – «Комплексное исследование и разработка технологии деформационно-термического упрочнения арматурного проката из непрерывнолитых заготовок»;

Сембаев Нурболат Сакенович – «Комплексная оценка качества труб и технического состояния трубопрокатного оборудования квалиметрическими методами»;

Быков Петр Олегович – «Исследование формирования однородности непрерывнолитого слитка с целью улучшения качества прокатной продукции».

 

 

Ынталы-іздестіру зерттеулер

Тақырыптың аты   

Ғылыми жетекшісі

1 Исследование процесса фильтрования металлов в литейной форме и совершенствование метода расчета литниковых систем. т.ғ.к, профессор Суюндиков М.М.
2 Теоретические, технологические и экологические особенности производства стали т.ғ.д., профессор Ибраев И.К.
3 Повышение качества металлоизделий на предприятиях Павлодарского региона. т.ғ.к., профессор Сержанов Р.И.
5 Неразрушающий контроль микроструктуры металла и диагностика оборудования на этой основе т.ғ.к., профессор Артамонов В.П.
6 Исследование механизмов пластического деформирования при различных видах нагружения деформируемого металла т.ғ.к., профессор Биякаева Н.Т.
7 Исследование, разработка технологии получения брикетированного вторичного сырья и разработка конструкции брикетирующей установки т.ғ.к., доцент Абдрахманов Е.С.
8 Комплексное исследование процессов упрочнения металлических материалов т.ғ.к., доцент Богомолов А.В.
9

Разработка  научных основ и совершенствование ресурсо-энергосберегающих и экологически чистых технологий переработки металлов и техногенных отходов металлургического производства

т.ғ.к., доцент Ибраева О.Т.

10 Развитие производства металлоизделий с высокой добавленной стоимостью в Павлодарском регионе из продукции и техногенных отходов местных предприятий магистр, аға оқытушы Быков П.О.
11 Комплексная оценка качества труб и технического состояния трубопрокатного оборудования квалиметрическими методами магистр, аға оқытушы Сембаев Н.С.
12 Проблемы локализации деформации и разработка новой конструкции инструмента на основе их решения магистр, аға оқытушы Абсолямова Д.Р.
13 Разработка технологии получения нанодисперсного кремнезема из шлаков фосфорного производства аға оқытушы Каршигина З.Б.
14 Исследование по приготовлению хромитовой шихты для электроплавки аға оқытушы Байдильдаева Г.Б.

 

Кафедра оқытушылары техникалық ғылымның кандидаты ғылыми дәрежесіне ізденушісі диссертацияны ресми сарапшылауға тартады.

2010 жылы Кулжабаева А.А. ізденуші Ж. Абишева атындағы «Химия-металлургиялық институтындағы» ДГП-да Д53.40.01 диссертациялық кеңесте «Металлдарды қысымммен өңдеу» 05.15.05 мамандығы бойынша техникалық ғылымның кандидаты ғылыми дәрежесіне ізденушісі диссертацияны ресми сарапшылауға т.ғ.к., профессор Сержанов Р.И. болды.

Сонымен бірге 2010 жылы Кусаинова К.Т. Л.Н. Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетінде Д14.60.01 диссертациялық кеңесте «Өнім сапасын басқару және стандарттау» 05.02.23 мамандығы бойынша техникалық ғылымның кандидаты ғылыми дәрежесіне ізденушісі диссертацияны ресми сарапшылауға т.ғ.к., доцент Богомолов А.В.  болды.

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың ынтымақтастығы және қаржыландыратын жобалар

2010 жылдың 26 қазанында металлургия кафедрасы студенттерінің алдында Ибрагимов Алмаз Турдуметович АҚ «Қазақстан электролиз зауыты» және АҚ «Қазақстан Алюминиі» Президенті дәрісімен шықты.

Ибрагимов А.Т. дәрістің өтілуі кезінде электролизді зауытты салған кезда металлургтар қандай рекорд жасағанын, тоқсаныншы жылдары алюминшиктер қандай қиыншылықтар кездескені, кәсіпорындардың өркендеуі мен қалыптасуы туралы болашақ металлургтарға айтты.

Бүгінгі күні С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеттін 3000-ға жуық бітірушілер Павлодар алюминий және электролизді зауыттарда жұмыс істейді екенін кездесу уақытында Ибрагимов А.Т., Е.А. Букетов атындағы сыйлықтың лауреаты, ҚР минералды қоры Академиясының Құрметті академигі белгіледі. Олардың 600 адамы – жетекші маман.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінін құрметті профессорлардың қатарына Ибрагимов А.Т. жоо-ның Ғылыми кеңесінің шешімімен қабылданды.

Алмаз Тұрдыметұлы кездесу туралы естелік ретінде университетке Алюминий кесегі және DR/2400 спектрофотометр, алюминидің электролтзерін макетін сыйлады.

Металлургия кафедрасының оқытушылары конкурстар мен көрмелерде белсенді қатысады.

2010 жылдың 14-15 мамырда Алматы қ. Қазақстан Республикасының Бірінші Президент Фондымен ұйымдастырылған, «Ғылымдағы жастар – 2010» ІІІ Халықаралық форум щеңберінде «Қазақстан жас ғылымдардың ғылыми жетістіктері» көрмесінде П.О. Быков қатысты.

2009 жылдың қарашасында АҚ «Қазақстан Алюминиі» «Өндіріс тотығының шламдарын өңдеу» тақырыбы бойынша Павлодар облысының кәсіпкерлік өнеркәсіптің Басқарылуымен ұйымдастырылған, Павлодар облысының ең жақсы инновациялық жобасы конкурсында П.О. Быков және Е.Ю. Лихолобов қатысты, мұнда олар 300 мың теңге соммасына тең грант және 1 орын ұтып алды.

Профессор Сержанов Р.И. және аға оқытушы Богомолов А.В. 2008 жылы 700 мың теңгелік грант ұтып алды, Павлодар облысының ең жақсы инновациялық жобасы болды, Палодар облысының өндіріс департаменті ұйымдастырды.

Аға оқытушы Быков П.О. 2007-2008 оқу жылы Павлодар облысының жақсы инновациялық жоба сайысының жүлдегері, Павлодар облысының өндіріс департаментімен ұйымдастырылды.(грант 100000 теңге).

2006 жылы проф. Сержанов Р.И. , аға оқытушылар Богомолов А.В., Быков П.О. «Разработка проекта по внедрению технологии термического упрочнения арматурного проката на действующем производстве» жобасымен «Павлодар облысының үздік инновациялық жобасы» конкурсын жеңіп алды.

 

 

 

Cтуденттердің ҒЗЖ 

 

Металлургия кафедрасының студенттері ғылыми қызметімен белсенді қатысады.

2010 жылы х.ғ.к., профессор В.П.Артамонова басшылығымен дипломдық жобаларды жасау щеңберінде, Мороз Д., Чугай Е., Сосунов В. металлургия кафедрасының 4 курс студенттері Ресей ғылыми журналдарда мақалаларды басу үшін дайындалды.

2009-2010 оқу жылдарында т.ғ.к., профессор М.М. Сүйіндіков «Мариотт ыдысының ережесі бойынша жұмыс істейтін гидравликалық модельдеу құрылғысын жобалау және жасап құрастыру» тақырыбына 100 мың теңге көлемінде  қаржыландырумен С. Торайғыров атындағы ПМУ «Жас ғалым» бағдарламасы бойынша ғылыми жұмысты Мт-301 тобының студенттері Сейсенбаев А., Бортыбай Г., Камкен Е., Барасбаев А.; Мт-303 тобының Ащанова З., Тулегенов Е. орындады.

2008 жылы аға оқытушы Быков П.О МТ(жц)-304 тобы студенттері Быков А. және Пальчик О. бірге «Ұлттық инновациялық қор» АҚ ұйымдастырған NIF$50k Бизнес-жоспарлардың Ұлттық инновациялық конкурсында финалға шықты (жеңімпаздардың үштігіне кірді).

2008 ж. Қарағанды мемлекеттік индустриялдық университетінде өткен Металлургиялық процесстер теориясы бойынша республикалық олимпиадаға қатысып жалпыкомандалық 1 орынды жеңіп алды (студенттер Нарбутин Б., Снежко А., Явархан Н., жетекші Кенбеилова С.Ж.).

2007 жылы кафедраның студенттері командасы З.Б. Каршигинаның жетекшілігімен алғаш рет Қарағанды мемлекеттік индустриялдық университетінде өткен металлургия бойынша республикалық олимпиадаға қатысып, студенттер жалпыкомандалық 3 орынды жеңіп алды (студенттер Нарбутин Б., Снежко А., Явархан Н.).

 

Патенттік-өнертапқыштық қызмет

Металлургия кафедрасы оқытушылары Сержанов Р.И., Сүйіндіков М.М., Биякаева Н.Т., Быков П.О., Богомолов А.В., Түсіпбекова М.Ж. т.б. соңғы екі жылдың ішінде инновациялық патенттерге авторлық куәліктер алды.

 

Оқу-әдістемелік жұмыстары

Оқу процесін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету дәрежесі ПМУ-дың ҒК жағдайымен, сондай-ақ оқытушылар құрастырған оқу әдістемелік материалдармен анықталады.

ПМУ-дың ғылыми-баспа орталығында кафедра қызметкерлерінің қазақ және орыс тілдеріндегі оқу-әдістемелік жұмыстары жыл сайын басылады.

 

Тәрбие жұмысы

Бакалаврларды кредиттік жүйе бойынша дайындау үшін кафедрада тәжірибелі оқытушылар құрамынан эдвайзерлер сайланған. Олар студенттерге студенттің қабілеті мен тілегіне сай білім алудың бағыттары бойынша көмек көрсетеді.

Кафедра студенттері университеттің қоғамдық өмірінде белсенді қатысады. Мәселен, «Студенттер қатарына қабылдау», «Наурыз» мерекелерін өткізуге, спорттық жарыстарға қатысады.

Оқытушылар факультет командасы құрамында университет қызметкерлері арасында жыл сайын өтетін  «Денсаулық» спорттық жарыстарына қатысады.